En regionsmodel på foreningsbasis

Velkommen til en ide!

 

Hvad går ideen ud på?

Ideen går ganske kort ud på, at lade eksperter se på mulighederne for en optimering af det danske mindretals overordnede struktur, så Mindretallet så vidt som muligt kan fremstå og agere som et kommunalt selvstyre.   

 

Regionsbegrebet er udelukkende en arbejdstitel og skal ikke ses i lighed med de i Danmark eksisterende regioner. Titlen kunne også være "Sydslesvig Kommune" eller "Sydslesvig Amt".